چند برگی از یک کتاب

کتاب سیستم‌سازی را به کسانی توصیه می‌کنیم که همیشه این جملات را تکرار می‌کنند: «کلی کار روی سرم ریخته. وقت ندارم. کلی کار می‌کنم اما به نتایج دلخواه نمی‌رسم. جسم و روحم فرسوده شده. همیشه خسته و نگرانم. زندگی كم‌پول و پرفشاري دارم. دنیای من خیلی با آن چیزی که به دنبالش بودم فاصله دارد و…»
اگر صاحب یا مدیر کسب‌و‌کاری هستید، اگر شغلی دارید، اگر دانشجو هستید، اگر زندگی خانوادگی‌تان را مدیریت می‌کنید، بدون تعارف بگویم، بخت با شما یار بوده که این کتاب به دستتان رسیده است.
مخاطبان این کتاب چه کسانی هستند؟ این کتاب برای صاحبان کسب‌و‌کار و همه‌ کسانی است که با دنیای کسب‌و‌کار در ارتباط‌ند. از موسس یک فروشگاه کوچک گرفته تا مدیر اجرایی شرکت‌های بین‌المللی.

دانلود ۲۷ صفحه نخست کتاب سیستم سازی